сцэнарыі святаў на беларускай мове

Л. С. СУМАН, настаўніца СШ № 109 г. Мінска. Пачатковая школа Люты 1993 г.

Мамін дзень

Матэрыял да свята 8 Сакавіка.

Вядучы:
Сну зімовага даволі!
Свята ў сонца, паглядзі!
Моцна спалі лес і поле.
Сакавік іх разбудзіў!

(К. Камейша)

1-ы вучань:
3 маленства яны нас да сэрца гарнулі,
Пяшчотныя, добрыя рукі матулі,
Што зранку працуюць няспынна і лоўка —
Дачушку накормяць, прычэшуць галоўку...

(В. Вярба)

Маміны рукі (сл. М. Пазнякова, муз. А. Рэмізоўскай)

Ноты песні
Слава маміным рукам,
Што работу любяць
І прыносяць сонца нам,
Ласкаю галубяць!
Слава маміным рукам,
Хай на ўсёй планеце
Кветкамі для мілых мам
Расцвітаюць дзеці!
Слава маміным рукам,
Што работу любяць
І прыносяць сонца нам,
Ласкаю галубяць!

2-і вучань:
Сёння дзень
прыгожы самы.
Сёння —
Свята нашых мам.
Слава мамам!
Слава мамам!
Слава маміным рукам!

(В. Лукша)

Светлая зараначка (сл. Л. Пранчака, муз. 3. Яўтуховіча)

Ноты песні !Светлая зараначка
Словы цёплыя знайду
І пра маму верш складу.
Мілая, пяшчотная
Мамка мая родная.

Прыпеў:
- Мама, мама, мамачка, —
Я спяваю тоненько.
Я спяваю тоненько:
- Мама, мама, мамачка —
Ласкавае сонейка
Ласкавае сонейка!

Словы шчырыя знайду
І пра маму верш складу.
 Светлая зараначка —
Дарагая мамачка!

3-і вучань:
Весняй зараначкай свеціць,
Лашчыць,
Як звон ручая,
Самая, самая лепшая ў свеце
Мама мая.
Сонца парой залатою
Будзіць
У росных гаях,
Жаўранкаў просіць спяваць
Над зямлёю
Мама мая.
3 ёй весялейшыя песні,
Радасць мілей
Удвая!
Самая, самая лепшая ў свеце
Мама мая.

(У. Карызна)

Маміна памочніца (сл. М. Пазнякова, муз. А. Рэмізоўскай)

Ноты песні
Я абед варыць вучуся,
Працаваць я не лянюся,
І калі гатуе мама,
Памагаю ёй таксама.

Мыю посуд і прыборы.
Рэжу сыр і памідоры.
За цыбулю — не бяруся,
Бо расплакацца баюся.
(Паўтарэнне 1-га куплета.)

Вядучы:
Сакавік дыхнуў вясною,
Белыя скруціў сувоі,
Вельмі гневаўся Мароз,
Барадою белай трос,
Але ўсё было дарма:
Адгула свае зіма!
 Ранкам звоняць капяжы.
Гэй, вясна, да нас бяжы!

(В. Лукша)

4-ы вучань:
Мы вясну чакаем,
Мы вясну гукаем:
Прыходзь, вясна!
3 ручайком бурлівым,
3 рэчкай гаманлівай
Прыходзь, вясна!
3 пясняю-вяснянкай,
3 сонейкам уранку
Прыходзь, вясна!

(А. Дзеружынскі)

Ой, вясна, ой, вясна! (сл. народныя, апрацоўка А, Залётнева)

Ноты песні
— Ой, вясна, ой, вясна,
Ды што ж ты нам вынесла, вынесла,
3 кораба вытрасла, вытрасла?
—  Ды ўсё жыта, пшаніцу, пшаніцу
Ды цёплую вадзіцу, вадзіцу!
Ды з лукошка гарошак, гарошак!

Вядучы:
Дзеці, памятаеце гульню «А мы грушу пасадзілі»? (Муз. апрацоўка А. Рашчынскага.)
Дзеці водзяць карагод і спяваюць. «Груша» стаіць У сярэдзіне круга і паказвае, як яна расце, цвіце.

Ноты песні
А мы грушу пасадзілі,*
А я, маладзенька, топ-топ-топ.**
А ўжо груша прымаецца,
А ўжо груша расце, расце,
А ўжо груша цвіце, цвіце,
А ўжо грушу пара трэсці!

* Кожны радок паўтараецца.
** Пасля кожнага радка двойчы паўтараецца і прыпеў (другі радок).


Вядучы:
Прыгрэла сонца на узлеску,
І чуўся птушак спеў здаля...
Стаяла, слухала пралеска,
Як ціха дыхала зямля,
Як шышкі лушчылі вавёркі,
3 бярозы цёк салодкі сок
І ўсё журчаў, імчаў з пагорка
Ў лагчыну быстры ручаёк.

(А. Дзеружынскі)

Ручаёк (сл. А. Русака, муз. Ю. Семянякі)

Ноты песні
Звініць, пяе, іскрыцца
Вясёлы ручаёк,
Жывой вадою поіць
Травінку, каласок.

Лісточак над вярбою
 Спалошча у расе,
Лугам расу пакіне,
А песню панясе.

Звініць ручай, спявае
У полі-шырыні,
Назад дарог не знае,
Не знае цішыні.

5-ы вучань:
Паглядзі на каляндар:
Там лісток — нібыта жар.
Ад яго святлей у хаце:
Восьмае сакавіка!
Слава маці!
Слава маці!
Слава маміным рукам!
(В. Лукша)


Яшчэ на гэту тэму:

Прывітанне да 8 Сакавіка     Свята мам