сцэнарыі святаў на беларускай мове

Галіна Уладзіміраўна ПАЖЭМЯЦКАС — настаўніца беларускай мовы і літаратуры Стараюрковіцкай СШ Любанскага раёна. Роднае слова Красавік 2007

"Зялёныя сябры" чалавека

Урок - гульня

Мэты і задачы: пазнаёміць вучняў з цікавымі звесткамі пра розныя палявыя, лугавыя, агародныя расліны; дапамагчы школьнікам адкрыць і зразумець таямніцы жыцця раслін; выхоўваць у падлеткаў павагу і любоў да роднай прыроды, неадольнае імкненне зберагчы яе.

Абсталяванне: карткі з заданнямі, крыжаванка, падарункі, шка­ла ацэнкі заданняў I тура: 1-е пытанне - 6 балаў, 2-е пытанне - 5 балаў, 3-е пытанне - 4 балы, 5-е - 2 балы, 6-е - 1 бал, кніга "Пра гарох і буракі, бульбу, жыта, агуркі..." Змітрака Марозава.

Умовы гульні.

У гульні могуць удзельнічаць 6 чалавек або 6 камандаў. У першым туры на сталах павінны быць аркушы паперы, ручкі, каб запісваць адказы. Вядучы задае 1-е пытанне. Калі вучань напісаў правільны адказ, то атрымлівае 6 балаў, калі не - слухае пытанні далей. Калі адказаў пасля 2-га пытання - ставіцца 5 балаў і г. д. Калі ніводнага адказу няма -вучань атрымлівае 0 балаў. Пасля 6-га пытання называецца правіль­ны адказ. Памочнікі падыходзяць да ўдзельнікаў гульні, правяраюць правільнасць адказаў, занатоўваюць колькасць балаў.

Адказы павінны запісвацца так:

1. Агурок - 6 балаў.
Альбо:
1.-
2.-
3.-
4. Агурок - 3 балы.
Пасля I тура журы падводзіць вынікі.
Вучні выконваюць (або слухаюць у запісе) песню "У бацькоўскім кутку" (верш Ніла Гілевіча, музыка Ігара Лучанка).
Заданні II тура запісваюцца на асобныя карткі, што выдаюцца кожнаму ўдзельніку гульні або камандзе. Вучань, які найхутчэй выканае, - атрымлівае 6 балаў, наступны - 5 балаў і г. д.
Выконваецца "Песня аб Радзіме" (верш Генадзя Бураўкіна, му­зыка Лявона Барткевіча).
Заданні III тура павінны быць падрыхтаваны загадзя. Вучні алоўкамі злучаюць правільныя адказы. За правільныя адказы - 7 балаў (7 назваў ягад - 7 балаў).
Выконваецца народная песня "Купалінка".
IV тур - крыжаванка, якая намалявана на аркушы паперы. Вучні запісваюць правільныя ад­казы, карыстаючыся падказкамі (літары, абведзеныя кружочкамі). Найвышэйшы бал -10. (За кож­ную правільную назву кветкі - 1 бал; улічваць і варыянты.)
Выконваецца песня "Беларусачка" (верш Алеся Ставера, музыка Юрыя Семянякі).
Падводзяцца вынікі, уручаюцца прызы.
Выконваецца песня "Малітва" (верш Генадзя Бураўкіна, музыка Эдуарда Ханка).

І ТУР

1.

Млечным прыпарам спавіты,
Спачывае кабачок,
На градзе, лістком прыкрыты,
Спіць шурпаты .... Агурок.

2.

3.

Каля дарог, ля рэчкі соннай,
Ва ўлонні чэрвеньскіх лугоў
Раскрылі дзіва-парасоны
Мільёны кветак....

Дзьмухавец.

4.

Выпі, родненькі, настой –
Сэрца заспядае,
Маладзільны ...
Цела ачышчае.

Святаяннік (зверабой).

5.

Палын.

6.

Дзе пяюць лісцём прысады,
Дзе ліпнёвы, пахкі цень,
Я з табой сустрэчы рады,
Цар лясных раслін — ....
Жэныиэнь.

7.

Крапіва.

8.

 Бульба.

9.

Васілёк, валошка.

10.

Грэчка.

11.

Капуста.

12.

Замоўкла жнівеньская муза,
Жаўрук у небе не звініць.
Як лес, густая...
Лісцём шурпатым шамаціць.
Кукуруза.

13.

Лён.

14.

Морква.

15.

Пшаніца.

16.

Рамонкі.

17.

Ад клопатаў бясконцых,
Ад ліўняў і завей
... сонцам
Душу сваю сагрэй.
Сланечнік / сланечнікавым.

18.

Трыпутнік (падарожнік).

19.

Фасоля.

20.

Цыбуля.

21.

Урадзілі ў цёткі Ганны
Памідоры ў парніку,
Пацісоны, баклажаны,
А... - па кулаку!

Часнок.

22.

Падтыннік (чыстацел).

II ТУР

Перакладзіце з рускай мовы на беларускую, дадаўшы адну літару.
Вучань, які выканаў задание першым, атрымлівае 6 балаў, другім - 5 балаў і г. д.
"ХТО ХУТЧЭЙ?" Узор: ручка (рус. брюква) - адказ бручка.

 1. Бура - свёкла.
 2. Вера — вереск.
 3. Аліна — ветвь.
 4. Каса - ирис.
 5. Коні - кузнечик.
 6. Ёлкі — лекарственные травы.
  Адказы:

1. Бурак. 2. Верас. 3. Галіна. 4. Касач. 5. Конік. 6. Зёлкі.

III ТУР

Злучыце стрэлкай адпаведныя назвы ягад.

 1. Черника.      1. Ажыны.
 2. Голубика.     2. Суніцы.
 3. Ежевика.      3. Журавіны.
 4. Земляника.   4. Буякі.
 5. Клубника.     5. Чарніцы.
 6. Клюква.       6. Трускалкі.
 7. Смородина.   7. Парэчкі.

Адказы:
1-5,2-4,3-1,4-2,5-6, 6-3,7-7.

IV ТУР

Разгадайце крыжаванку. Дапоўніце пустыя клеткі так, каб атрымаліся назвы кветак (10 балаў).

Крыжаванка зёлкі

Адказы: Мімоза. Званочак. Астра. Гваздзік. Незабудка. Вяргіня. Хрызантэма. Лотаць. Пралеска. Цюльпан.