сцэнарыі святаў на беларускай мове

Вольга МАСЛО, музычны кіраўнік дзіцячага сада № 3 г.п. Узда. Пралеска Люты 1999 г.

А ў нас сёння масленіца...

Сцэнарый свята

Свята праводзіцца на вуліцы.

1-ы скамарох. Увага! Увага! Усім, усім, усім—хто не змёрз зусім!
2-і скамарох.
Спяшайцеся, спяшайцеся парадаваць увесь свет!
Зіма нам шле развітальны прывет.
Карагод "Гуканне вясны".
На санях Дзед Мароз, Снягурачка і Зіма.

1-ы скамарох.
Едзе, едзе Дзед Мароз
Ў ледзяной калясцы.
2-і скамарох.
Ну, а побач з ім Снягурачка
3 чарадзейнай казкі.
1-ы скамарох.
А вось і сама
Матуля-Зіма.
Дзед Мароз.
Добры дзень, сябры даражэнькія,
Вялікія і маленькія!
Снягурачка.
Мы прыйшлі развітацца да вас—
Адышоў наш зімовы час.
Зіма.
Прывезлі вам масленіцу,
Пачынаем ластавіцу.
Наша масленіца гадавая,
Яна госцейка дарагая.
Яна пешая не ходзіць,
Усё на коніках раз’язджае.
Ды каб конікі былі вараныя,
Ды каб слугі былі маладыя!

Скамарохі выносяць з саней ляльку-масленіцу і чучала (з саломы, паперы ці тканіны).

1-е дзіця.
А мы масленіцу дажыдалі, У акенца паглядалі,
Гару сырам набівалі,
Зверху маслам палівалі.
2-е дзіця.
Ад сыру—гара сыра,
Ад масла—гара ясна.
3-е дзіця.
Масленка—бела вутка,
Нясі сыру, масла хутка,
Сыру і масла,
Каб зіма згасла.
4-е дзіця.
Надакучыла зіма,
Цёплыя валёнкі,
Хочацца ўжо цяпла,
Песень птушак звонкіх.
5-е дзіця.
Ты ўжо, зімачка, надакучыла,
Снегам-холадам нас замучыла.
Усе ў далоні біце,
Вясну-красну завіце.
Зіма. Бачу, дзеткі, што я вам надакучыла. Але ж я старалася, гурбы снегу намятала, каб вам весела было. Ці ж не хораша вам было зімой? У якія гульні вы зімой гулялі?

Адказы дзяцей.

Гульня ў снежкі.

Зіма. Добра, весела гуляеце. А ці ведаеце вы песню пра мяне?
Песня "Зіма".
Дзед Мароз. Ну як, Зіма, даспадобы прыйшлася песня?
Зіма. Так. Але ж, Дзед Мароз, набліжаецца вясна, і нам час адпраўляцца ў царства льдоў і снягоў.
Снягурачка. Я думаю, што вы, дзеці, нас доўга не забудзеце. Да пабачэння, да наступнай зімы!

Дзед Мароз, Снягурачка і Зіма ад’язджаюць на санях.

1-ы скамарох.
А ўжо масленка канчаецца,
3 вамі, дзеткі, развітаецца.
Дзеці (усе разам). Бывай, масленіца!

Запальваецца саламянае чучала.

1-ы скамарох.
Благаславі, Божа, зіму замыкаці,
Зіму замыкаці, вясну гукаці.
2-і скамарох.
Выходзьце, дзеткі, гукаць вясну.
Абуджаецца прырода ад зімовага сну.

Карагод "Мы вясну гукаем",
Дзеці водзяць карагод вакол вогнішча.


1-ы скамарох.
Шуміць, гудзе, вясна ідзе!
Шчасце і радасць людзям нясе.
Выходзіць Вясна.

Вясна. Ну, вось і я прыйшла да вас зноў, дзеці.
Чакалі вы мяне з нецярпеннем?
Дзеці.Так.
Вясна. Растане снег, бо сонца ярка свеціць.
Ці рады вы мне?
Дзеці. Рады!
1-е дзіця.
Ой, вясна, вясна,
Як жа ты красна!
Мы для цябе спяваем,
Цябе мы сустракаем.
Песня "Падарункі вясны".

Вясна. А зараз я вам загадкі свае загадаю:
3-пад снегу выйшла, расцвіла,
I так, што аж зіма ўцякла.
(Пралеска)

То празрысты, то вясёлы,
То халодны і густы.
Луг яго чакае, поле,
А яшчэ—чакаеш ты.
Пройдзе ён, і каля хаты
Ручаінкі зазвіняць,
Выйдзеш ты, бясконца рады,
— I караблікі пускаць.
(Дождж)
Вясна.
Зіме канец, вясне пачатак
— Для нас усіх сягоння свята.
Музыка, грай!
У коле вялікім
Няхай паскачуць чаравікі!
Танец па выбары выхавальніка.
У час танца Баба Яга выкрадае Вясну.


2-і скамарох. Дзеці, а дзе ж гэта падзелася Вясна? Напэўна, Баба Яга яе забрала. Трэба нам усім ісці шукаць яе!

Дзеці шукаюць Вясну. Баба Яга выглядае з-за вугла.

Баба Яга. А! Вясну шукаеце? А я вам яе не аддам, таму што Свята распачалі, а мяне не пазвалі.
1-ы скамарох. Дзеці, я ведаю, як нам забраць Вясну ў Бабы Ягі.
(Шэпча дзецям, як Бабу Ягу акружыць.)

Гульня з Бабай. Ягой.

Дзеці забіраюць Вясну. Баба Яга плача. Дзеці запрашаюць яе на свята. Вясна дзякуе дзецям за дапамогу.

Вясна. Дзеці, калі я да вас ехала, то бачыла, што мядзведзь пад кустом спіць. Трэба яго пабудзіць і сказаць, што вясна прыйшла.

Дзеці будзяць Мядзведзя, але ён не прачынаецца.

2-і скамарох. А навошта яму прачынацца, калі няма чым частавацца? Вось калі пачуе, што пчолы гудуць ды мёд нясуць—адразу прачнецца!
Баба Яга. А я прыдумала, як мядзведзя падмануць. Ператваруся ў пчолку і буду лятаць каля яго, пакуль ён не прачнецца.

Баба Яга «лятае» вакол Мядзведзя і гудзе. Мядзведзь прачынаецца.

Мядзведзь. Мне здалося, што пчолы ляталі, але ж мёдам не пахне.
Баба Яга (дражніць Мядзведзя).
Мёду захацеў, а яго няма!
Мядзведзь. Дык гэта ты тут гула і пчалой прыкідвалася. Зараз я табе «палятаю», і тады табе не мінуць ліха.

Мядзведзь даганяе Бабу Ягу.

Вясна. Мядзведзь, не злуй на Бабу Ягу. Мы хацелі цябе пабудзіць і сказаць, што вясна прыйшла. А каб ты на нас не злаваў, мы падорым табе гаршчочак мёду. (Аддае гаршчочак мядзведзю.)
Мядзведзь есць мёд.


1-ы скамарох. Гэй, сюды, сюды, хто хоча мёду, мёду на выгоду!
2-і скамарох. Абаранкі, плюшкі, смачныя ватрушкі!
1-ы скамарох. I бліны пшанічныя, кругленькія, пышныя!
2-і скамарох. Кругленькія, жоўценькія, быццам тое сонейка!
1-ы скамарох. Ешце, маслам палівайце, а смятанай заядайце!
2-і скамарох. Грошай многа не бяром, амаль дарам прадаём!
1-ы скамарох. У масла блін мачайце, масленіцу запамінайце!

Дзеці частуюцца блінамі і чаем.
Праводзяцца розныя гульні-спаборніцтвы па выбары выхавальніка.Яшчэ на гэту тэму:

Масленіца гуляла – вясну сустракала     На санках катаемся, блінамі аб’ядаемся!