сцэнарыі святаў на беларускай мове

Н. С. МАЦУК, настаўніца гімназіі № 6 г. Маладзечна. Пачатковае навучанне 7/2013

Акцыя «Спяём гімн разам»

Зала аформлена ў беларускім стылі. Абавязкова наяўнасць герба і сцяга. Вядучыя апрануты ў нацыянальнае адзенне. На фоне беларускай музыкі гучаць словы вядучага.
Вядучы. Добры дзень, паважаныя сябры! Вас вітаюць члены аб’яднання «Маладзічок» на акцыі «Спя- ём гімн разам». Мы сабраліся ва ўтульнай, прыгожай зале, каб пагаварыць пра нашу родную краіну, імя якой Беларусь, пра тое, што павінен ведаць кожны, нават самы маленькі грамадзянін нашай Радзімы.
Вучань. Мая Беларусь! —
Прыдняпроўе, Палессе,
Край сініх азёр і рэк,
Айчына Купалавай песні,
Што ў сэрцы запала навек.
П. Прыходзька.

Вучань. Неба чыстае і глыбокае I бярозавы ціхі гай —
Беларусь мая сінявокая,
Беларусь мая, родны край.
Славай слаўная ты быліннаю,
Залатою сваёй красой,
Майскай песняю салаўінаю
I вясёлкамі над ракой.
Неба чыстае і глыбокае
I бярозавы ціхі гай —
Беларусь мая сінявокая,
Беларусь мая, родны край.
У. Карызна.

Вучань. Мяжуе з Польшчай, Украінай,
Расіяй, Латвіяй, Літвой.
Твой родны край, твая Айчына,
Жыццё тваё і гонар твой.
I ты яе запомні імя,
Як неба, сонца і зару.
Твая зямля, твая
Радзіма Названа светла:
Беларусь!
Ю. Свірка.

Дэманструецца відэафільм пра Беларусь.
Вядучы. Паслухайце гісторыю.
Нарадзіліся ў маці тры сыны. Кажа яна першаму: «Цябе, сынок, буду прасіць, каб насіў маю карону. Я спляла яе з жытняга калосся, канюшыны, ільну, якімі квітнее наша зямля». А затым дае сыну чырвоную зорачку. «Беражы яе, — гаворыць , маці, — і глядзі, каб ніколі-ніколі не патухала гэта зорка, бо з ёю ў сэрцы змагаўся наш народ за вольнае жыццё, за сонечнае неба».
«Ты, сынок, — кажа маці другому, — насі адзенне, па якім усе будуць пазнаваць нашу багатую і мужную зямлю». I апранула сына ў чырвона- зялёна-белую вопратку.
«А ты, сынку, птах мой галасісты, будзеш спяваць маю самую любімую, дарагую песню», —
папрасіла маці трэцяга сына і падарыла яму ноты і словы песні.,
Задумалася маці: а якія ж імёны даць сваім сынам? А потым звярнулася яшчэ раз да сваіх дзяцей: «Ты, сынок першы, будзеш вядомы ў нашай Дзяржаве пад іменем Герб; ты, сынок другі, будзеш называцца Сцягам, а ты, сынок трэці, — Гімнам». Так і жывуць у маці тры сыны: Герб, Сцяг, Гімн.

Вядучы. А хто іх маці, як яе называюць?
Вядучы. Зараз мы паглядзім відэафільм пра першага сына маці-краіны — герб Рэспублікі Беларусь.
Вучань.
Над ім каронай залатой
Зіхціць даспелае калоссе
Дняпроўскіх, Нёманскіх далін.
У ім зраднілася, зл